Hera Büyüktaşçıyan

  • Ressam / Sanatçı
  • 1984
  • İstanbul

Biyografi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçı, işlerinde kimlik, hafıza, zaman ve mekân ile hayali bir bağ kurmak amacıyla “öteki” olma duru­munu yokluk ve görünmezlik kavramlarıyla bir araya getirerek vurgular. Yerel mitlerden, tarihi ve ikonografik unsurlardan yararlanarak, “öteki” için yeni bir anlatı olanağı oluşturur.

Delfina Foundation, London (2014); Villa Waldberta, Munich (2012-13); AIRDrop, Stockholm (2012); PiST/// Disiplinlerarası P
DEVAMI