Azade Köker

  • Sanatçı
  • 1949

Biyografi

Beden ve bedeni oluşturan toplumsal ve varoluşçu kodlar üzerine düşünen bir sanatçı Azade Köker. Her yerde dolanan ve aslında hiçbir yere ait olmayan bir kabuk olarak bedenin varlığını sorgulayan nesne ve yerleştirmeler gerçekleştiriyor. İnşa edilen, dönüştürülen ve sürekli olarak öykünülen bir beden sorunsalının bugünün görsel dünyasındaki yerini bulmaya çalışıyor.