Tiyatro Hemhâl ile Sayfadan Sahneye Sahneden Sayfaya “Online Atölye Mayıs”

Tiyatro Hemhâl ile 
Sayfadan Sahneye, Sahneden Sayfaya

Atölye günleri: 
9 - 30 Mayıs Pazar
4 Hafta / 19:00-21:30

Atölye yürütücüleri:
Nezaket Erden - Ayşe Draz - Hakan Emre Ünal 
*Misafir katılımcılar: Özlem Hemiş- Pınar Güntürkün

Eğer sahne için yazılmamışsa bir metni sahneye uyarlarken nereden, nasıl başlayabilir, sahne için dramaturjisini nelere dikkat ederek, nasıl yapabiliriz? Uyarlama nedir? Farklı uyarlamalar neler olabilir; çağdaşa uyarlama, romandan uyarlama/oyundan uyarlama, vb. Sahne için yazılmışsa bile bir metinden ve o metnin ilham verdigi bir fikirden yola çıkarak özgün yeni bir metin yazmak mümkün müdür? Bunun altyapısını nasıl oluşturmalıyız? Hemhâl ekibi olarak benzer süreçlerde yazar, oyuncular, yönetmen, dramaturg olarak benimsediğimiz yöntemi ve kollektif çalışma şeklini, kendi oyunlarımız (şimdiye kadar sahnelediklerimiz: Sevgili Arsız Ölüm, Tırnak İçinde Hizmetçiler ve üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz Berci Kristin Çöp Masalları) üzerinden irdeliyoruz. 

Okunması tavsiye edilen metinler: 
Latife Tekin "Sevgili Arsız Ölüm" 
Jean Genet “Hizmetçiler” 
Latife Tekin “Berci Kristin Çöp Masalları” 

1. Hafta
9 Mayıs Pazar
19:00 - 21:30
Uyarlama Üzerine
- Uyarlama nedir? Farklı uyarlamalar neler olabilir; çağdaşa uyarlama, romandan uyarlama/oyundan uyarlama, vb.
- Farklı uyarlamalara ve uyarlama yöntemleri üzerine genel bir bakış
Oyun metinlerinden uyarlamalar  (çağdaş uyarlama, yerele uyarlama)
- Sahne için yazılmamış metinlerden uyarlama (romandan, filmden, vb)
- Anlatmak ya da sahneye uyarlamak için metin ya da herhangi bir materyal seçerken hangi yolları izlemeliyiz?

2. Hafta
16 Mayıs Pazar
19:00 - 21:30
Uyarlamada- Anlatıda Zaman/ Mekan-Seyirci/Anlatıcı İlişkisi Üzerine
- Oyuncu-yönetmen ve dramaturg ile hem metin hem sahne dramaturgisi üzerine.
- Karakter anlatıcı, tanrı anlatıcı.
- Seyircinin konumu.
- Latife Tekin “Sevgili Arsız Ölüm” özelinde “Dirmit“ karakter anlatıcı üzerinden uyarlama

3. Hafta
23 Mayıs Pazar
19:00 - 21:30
Uyarlamadan Yola Çıkararak Özgün Metinler Yaratmak
- Sahne için yazılmışsa bile bir metinden ve o metnin ilham verdigi bir fikirden yola çıkarak özgün yeni bir metin yazmak mümkün müdür?
- Bir oyun metninden yola çıkarak uyarlama / özgün metne kaynak olarak verili metni bir çıkış noktası olarak kullanmak.
- Jean Genet’nin Hizmetçiler’inden Tırnak İçinde Hizmetçiler’e
Misafir katılımcı: Pınar Güntürkün

4.Hafta
30 Mayıs Pazar
19:00 - 21:30
Dramatik Yapı ve Anlatı Yapısı Üzerine
- Bir romandan yola çıkarak çoklu anlatıcı karakterleriyle sahneye uyarlama. 
Uyarlama sürecinde kollektif çalışırken ortak bir dil oluşturmak.
- Latife Tekin’in yazdığı “Berci Kristin Çöp Masalları” romanı uyarlama sürecinde yazar, oyuncular, yönetmen, dramaturg olarak benimsediğimiz yöntem ve kollektif çalışma süreci.
*Misafir katılımcı: Özlem Hemiş

Tam 500,00 TL
 
1 BİLET İLE 2 KİŞİ KATILABİLİR

Hizmet Bedeli: 0,00 TL
TOPLAM: 0,00 TL