Engin Alkan “Online Seminer” / 3. Gün

12 Ocak Salı 21:00-23:00
3.GÜN / GERÇEKLİK ALGISI

Oyun gerçek değildir, kurgudur. Sahne gerçekliğinin iki temel yönelimi.
Ussal imge
Gerçek imge
Tip ve karakter; Minyatür ve perspektif

SATIŞA KAPALI !