Engin Alkan - Kuramsal Laflamalar “Online Seminer”

5 Ocak Salı 21:00-23:00
1. GÜN / ÜÇ ODAK NOKTASI

Oyuncunun oynama eylemi sırasında odaklanacağı üç temel noktası.
Tasarımı yürütme
Rolle özdeşleşme
Varlığı sürdürme
İmgelem (fonetik, plastik)
Metin- alt metin
Sabitlenmiş doğaçlama
 
9 Ocak Cumartesi 21:00-23:00
2. GÜN / SAHNE EYLEMİ

Dramayı oluşturan unsurlar; oyun eyleminin determinik yapısı
İç aksiyon
Fiziksel aksiyon
Sahne eyleminin yörüngesi;  
Gereksinim
Amaç
Engeller
Çatışkı  ve an
 
12 Ocak Salı 21:00-23:00
3.GÜN / GERÇEKLİK ALGISI

Oyun gerçek değildir, kurgudur. Sahne gerçekliğinin iki temel yönelimi.
Ussal imge
Gerçek imge
Tip ve karakter; Minyatür ve perspektif
 
16 Ocak Cumartesi 21:00-23:00
4. GÜN / ONTİK KATMANLAR
Sahne eyleminin ontolojik başlıklar üzerinden değerlendirilmesi
İnorganik ( 5 enerji katmanı)
Organik (imajinasyon)
Psişik ( 5 duyu)
Tin varlık (bireysel ve kolektif yapı)
Objektifleştirilmiş Tin (ussal olanın realizasyonu)

19 Ocak Salı 21:00-23:00
5.GÜN / KARAKTER ANALİZİ - 1

Karakter’in ayrıştırılması.
Psikanalitik yapı.
 
23 Ocak Cumartesi 21:00-23:00
6.GÜN / KARAKTER ANALİZİ - 2

Karakter’in ayrıştırılması.
Psikanalitik yapı.

SATIŞA KAPALI !