Anlatıda Fiziksel Olan / 2. Sınıf “Online Atölye”

Süre: 4 Hafta / 3 saar Toplam 12 saat. 

Katılımcı Sayısı: 20 Katılımcı. Kontenjanla sınırlıdır.

ANLATIDA FİZİKSEL OLAN / 2. SINIF
Atölye boyunca katılımcılar Fiziksel Tiyatro’nun Temel İlkeleri’nden beslenerek, bedenin ve oyun alanının anlatım olanakları üstüne kuramsal ve pratik çalışmalar yapacaklar. Bugünün koşullarına uygun biçimde çevrimiçi ve evlerden çalışıyor olmanın sunduğu olasılıkları da kullanmayı mesele  eden bir tasarımla, mevcut koşulları yok saymadan yeni üretim ve paylaşım biçimleri de araştıracaklar. 

Söz kadar bedenin, sessizliğin ve en önemlisi oyunsu olanın merkezde olacağı bu çalışma, disiplinlerarası bir anlatı arayışının kapısını aralamaya olanak sağlayacak ve her bir katılımcının kendi özgün yolculuğuna katkı sunabilecek biçimde tasarlandı . Anlatıcının, aynı zamanda bir yazar/yönetmen/tasarımcı olarak anlatısını oluşturması ve sahnelemesi üstünde de durulacak olan atölye; dramaturji,yazarlık ve  sahneleme egzersizlerini de içerecektir. Sonuca değil sürece odaklı ilerleyecek olan katılımcılar, arzu ederlerse atölyenin ikinci ve üçüncü modülüne devam ederek, solo performansları ile yolculuklarını tamamlayacaklardır.

Birinci Oturum-Oyun Alanı
Oyun, oyunsu olan, oyun alanı, performans, mekan, uzam, hareket, eylem kavramları üstünden, oyunun kurucu unsurları üstüne çalışılacaktır.

İkinci Oturum-Teknik Alan
Tempo, ritim, kreşendo, dekreşendo, aciliyet, oyun enerjisi, sahne mevcudiyeti, sahne zamanı, tasarım, inşa  gibi teknik kavramların üstünde durulacağı bu oturumda; oyunsu olanı, teknik unsurlarla buluşturup anlatıcı oyuncunun tanımı araştırılacaktır.

Üçüncü Oturum-Anlatı Alanı
Anlatıcı kendi biricik anlatısını nasıl oluşturur? 

Yazar ve Yönetmen refleksine sahip yaratıcı anlatıcının peşine düşülecek olan bu oturumda, yavaş yavaş edebi olan ve performatif olanın ayrımı araştırılacak, bir anlatı metni seçilerek kurgulanacak ve onun dramaturjisi üzerine çalışılacaktır.

Dördüncü Oturum-Performans Alanı
Bu son oturumda, ilk üç oturumun temel kavramları bir araya getirilerek en basit haliyle izlenir olanın peşine düşülecektir. Seyirlik olanın, seyir ve oyun keyfi verenin ne olduğu sorusundan hareketle, atölye sona erecektir.

Kimler Katılabilir:Sahne Sanatları alanında çalışan amatör ve profesyoneller, öğrenciler, tasarımcılar. Kısacası alana ilgi duyan ve derinleşmek isteyen herkes.

SATIŞA KAPALI !