İlan Detayları

YETİŞKİNLER İÇİN DRAMA EĞİTİMİ 23 KASIM'DA BAŞLIYOR! Ofis hayatının rutininden ve plaza asansörlerinin griliğinden kurtulup ferah bir nefes almak isteyenler için hazırladığımız bu eğitime erken kayıt olanlara kayıt indirimi! Farkındalığınızı arttırmak, yaratıcılığınızı geliştirmek ve günlük koşuşturmaların törpülediği yeteneklerinizi yeniden ortaya çıkarmak istiyorsanız bu atölye tam size göre. Hayat kısa, kendini keşfetmek için daha fazla zaman kaybetme! YARATICI DRAMA Yaratıcı drama, bireylerin yaratıcılıklarını geliştirmek için dramanın kullanılmasıdır. Bir liderin rehberliğinde katılımcılar,yaşadıkları ve hayal ettikleri durumları, yaratıcı drama şeklinde yansıtırlar. Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir; katılımcılar oyun süresince farklı fikir ve yorumlarını özgürce ifade edebilirler.

YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ VE YARARLARI

Drama kişiyi etkinleştiren ve geliştiren bir alandır.

- Drama çalışmalarında kullanılan rol oynama, doğaçlama, pantomim vb. yöntemlerle, kişinin kendini ve başkalarını tanıması kolaylaşır. Drama eğitimi kişiye birçok nitelikler kazandırır.

- Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar.

- Hayal gücünü geliştirir.

- Karar verme gücünü artırır.

- Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini artırır.

- Kendini başkasının yerine koyma (empati) becerisini geliştirir.

- Estetik sezginin gelişimini artırır.

- Özgüveni geliştirir.

- Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar.

- Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir.

- Bağımsızlık duygusunu geliştirir.

- Problemlerin çözümünde çok çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar.

- Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar.

- Farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerilerini artırır.

- Demokratik kişilik geliştirmeyi sağlar.

- Kendisiyle ve başkalarıyla barışık olma becerisini artırır.

- Kendini kontrol etme becerisini artırır.

- Farklı kültürleri, zenginleştirici güzellikler olarak algılama becerisini artırır.

- Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini artırır.

DRAMA ÇALIŞMALARI ISINMA ÇALIŞMALARI Tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, esnek olmakla birlikte kuralları belirlenmiş, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmalardır. Kişinin ekibe ve dramaya ısınmasını sağlar. TANIŞMA OYUNLARI Katılımcıların birbirlerini tanımaları ve birbirleri ile daha kolay iletişim kurmalarını sağlayacak oyunları içerir. KAYNAŞMA OYUNLARI Bu aşamada hedef grubun birbiriyle iletişim kurarak kaynaşması ve grupta güven duygusunun oluşmasıdır. Bu nedenle bu aşamada, kaynaştırma ve güven alıştırmalarına yönelik oyunlar oynanır. Bu çalışmalarla birbirini az da olsa tanıyan, iletişim kuran katılımcılar, esas çalışmaya daha kolay katılacak, çekingenlik azalacak ve daha mutlu olacaklardır. KONSANTRASYON OYUNLARI Kaynaştırma çalışmalarından sonra konsantrasyon çalışmalarına geçilir. Konsantrasyon çalışmaları, grubun dikkatini belirli bir nokta üzerine toplamak ve esas çalışmaya yönlendirmek için yapılır. ESAS ÇALIŞMALAR Isınma çalışmaları uygulanıp grup birbiriyle kaynaştıktan sonra, çeşitli oyunların yaratıldığı esas çalışmalara geçilir. Esas çalışmalarda, farklı teknikler kullanılır: Pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, öykü canlandırma, dans gibi. Isınma çalışmaları, tamamen liderin kontrolünde ve onun verdiği komutlara göre, önceden planlandığı şekilde uygulanır. Ancak, esas çalışmaları önceden tamamen planlamak mümkün değildir. Canlandırılacak konu ya da yola çıkılacak durum, olay belirlenir; sonrası tamamen gruba kalmıştır. Katılımcılar verilen durumu nasıl canlandıracaklarıyla ilgili ayrıntıları tartışır, dener ve oynarlar. Lider onlara müdahale etmez. Seçilen konu katılımcıların yaş grubuna, yaşadıkları çevreye, önceden sahip oldukları birikime vb. uygun olmalıdır. Rol oynama, Doğaçlama, Pandomim ve Oluşumlar esas çalışma boyunca yapılacak oyunlardır. RAHATLAMA ÇALIŞMASI Rahatlama çalışmaları, drama etkinliğine katılan grubun, fiziksel ve zihinsel gevşemelerini sağlamak için yapılır. Rahatlama çalışmalarında müziğin kullanılması olumlu etki yaratır. Etkinlik, liderin direktifleriyle ve gözler kapalı olarak yapılmalıdır. Liderin sesini uygun kullanması çok önemlidir. Her çalışma sonunda, rahatlama çalışmaları yaptırılmayabilir. Katılımcıların tepkisi ve etkinliğin özelliğine göre lider, çalışma yapıp yapmayacağına karar verir. 5 hafta sürecek olan eğitim 23, 30 Kasım ve 7, 14, 21 Aralık Çarşamba günleri saat 18:30 - 20:00 arasında gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için; www.biodaonline.com 

Benzer İlanlar